AGENDA

Freitag
08.07.2022
17.00 - 22.00 Uhr
Franzsika
KW
30-32
Sommerferien
25.07.2022 - 14.08.2022
Mittwoch:
24.08.2022
17.00 - 21.00 Uhr
Franziska
Montag:
05.09.2022
17.00 - 21.00 Uhr
Franzsika
Freitag:
09.09.2022
17.00 - 22.00 Uhr
Franziska
Mittwoch:
21.09.2022
17.00 - 21.00 Uhr
Franzsika
KW
39-41
Herbstferien
26.09.2022 - 14.10.2022
Mittwoch:
26.10.2022
13.30 - 17.30 Uhr
Franzsika
Samstag
29.10.2022
08.00 - 12.00 Uhr
Cornelia
Montag
31.10.2022
17.00 - 21.00 Uhr
Cornelia
Freitag:
04.11.2022
17.00 - 22.00 Uhr
Franziska
Donnerstag
17.11.2022
13.00 - 17.00 Uhr
Cornelia
Samstag
19.11.2022
08.00 - 12.00 Uhr
Cornelia
Samstag
10.12.2022
10.00 - 14.00 Uhr
Cornelia
Donnerstag
15.12.2022
14.00 - 18.00 Uhr
Cornelia
Dienstag
10.01.2023
10.00 - 14.00 Uhr
Cornelia