AGENDA

Freitag
04.02.2022
17.00 - 22.00 Uhr
Franziska
Freitag:
11.02.2022
14.00 - 18.00 Uhr
Cornelia
Samstag
12.02.2022
08.00 - 12.00 Uhr
Franziska
Samstag
19.02.2022
08.00 - 12.00 Uhr
Cornelia
KW
08
Skiferien
21.02.2022 - 26.02.2022
Freitag
04.03.2022
17.00 - 21.00 Uhr
Cornelia
Donnerstag
10.03.2022
18.00 - 21.00 Uhr
Cornelia
Samstag
12.03.2022
08.00 - 12.00 Uhr
Cornelia
Mittwoch
16.03.2022
17.00 - 21.00 Uhr
Franziska
Samstag
19.03.2022
08.00 - 12.00 Uhr
Franziska
Samstag
02.04.2022
08.00 - 12.00 Uhr
Cornelia
Mittwoch
06.04.2022
16.00 - 20.00 Uhr
Cornelia
Freitag
08.04.2022
17.00 - 22.00 Uhr
Franzsika
KW
15-16
Frühlingsferien
11.04.2022 - 22.04.2022
Mittwoch
27.04.2022
18.00 - 21.00 Uhr
Cornelia
Samstag
07.05.2022
09.00 - 13.00 Uhr
Cornelia